SkietaktiwiteiteTakskietdae

Ons tak skietdae word gehou op die Rooikraal-skietbaan. Hieronder is ‘n kaart en koordinate. Verwys asb. na die takkalender vir die skietdae.
Die koste is R110 vir die hele dag se skiet en sluit die teikens in. Die baanfooi is betaalbaar op die 300m-baan by die tak se baanoffisier - moenie by die hek registreer en betaal nie.
Die skuts kom vanaf 7:00 by die baan bymekaar. Nadat die teikens opgestel is, is daar eers kans om in te skiet – daarna begin die amptelike oefeninge.

 • Oor- en oogbeskerming is verpligtend.
 • Bring alle vuurwapens elkeen in sy eie doelgemaakte sak/kas. Bring ‘n skietmat/seil.
 • Skietstokke word toegelaat met sekere oefeninge.

Let wel: Spesiale reeling ivm handwapens op die 300m-baan:

 • Handwapens moet veilig gemaak word en aan die baanoffisier verklaar word voordat die baan betree word.
 • Skuts mag nie handwapens aan hul persoon dra nie, ongeag of dit veilig verklaar is. Handwapens moet 'n veilige toestand in sy eie sak/tas op die baan gedra word.

 Daar is dikwels worsbroodjies en koeldrank te koop, maar bring gerus jou eie eet- en drinkgoed.

Let wel: Alkohol is ten alle tye verbode op alle skietbane.

 

Aanwysings na Rooikraal skietbaan

Branch Shooting Days

The branch shooting days are held on the Rooikraal range. Below is a map with coordinates. Refer to the branch calendar for the shooting days.
The cost is R110 for the whole day’s shooting and also includes the targets. The fee is payable on the 300m range to the branch's range officer. Do not register & pay at the gate.
The members arrive at about 7:00 at the range. After the targets have been set up, there is an opportunity to sight rifles, after which the official exercises start.

 • Ear and eye protection are mandatory.
 • Please bring all firearms each in their own bag/case. Bring a shooting mat.
 • Shooting sticks are allowed on some exercises.

Please note: Special rule regarding handguns on 300m range:

 • Handguns must be made safe and must be declared to the range officer before entering the range.
 • Handguns may not be carried on your person, regardless of whether it is declared safe. Handguns must be carried in a safe condition in its own bag/case.

Often, boerewors rolls and cold drinks are available, but you are welcome to bring your own food & drink.

Please note: Alcohol is prohibited on all ranges at all times.

Directions to Rooikraal shooting range


Oosrand Ghong Skiet - 16 November 2019

 

LEES asb. HIERDIE E-POS AANDAGTIG OM TE VERSEKER DAT JY VERSTAAN WAT JOU TE DOEN STAAN.

 

Hiermee nooi ons jou graag uit om deel te neem aan die Oosrand tak se jaarlikse Ghong skiet afsluitings funksie op Saterdag 16 November 2019.

Ek sal nader aan die tyd die presiese reëlings, tye, plek, kaart en nodige inligting deurgee aan diegene wat ingeskryf het.

Die voorlopige reëlings is as volg:

Ons bied saam met die Duiker Tak van Balfour 'n veld ghong skiet & braai aan @ R250/persoon by Heidelberg. Ongeveer 60km vanaf die Kempton Park omgewing.

Die braaifunksie vind plaas by die Heidelberg gholfbaan se buiteklub. Vure, braaivleis en bykosse word verskaf. Jy mag NIE jou eie drank bring NIE. Ons koop drankies by die klubhuis. Hulle drankpryse is baie redelik.

 

 1. Ghong Skiet

Ons beplan om 6 bane (in die veld) op 'n plaas in die Heidelberg omgewing op te stel.

Daar sal 5 ghonge per baan wees en die afstande is tussen 150 en 400 meter

Ons beplan om die ghongbane dubbel op te stel, om die oponthoud te verminder. M.a.w. 2 ghonge op elke afstand, sodat 2 skuts terselfder tyd kan skiet, elkeen op sy eie ghong.

Jy skiet dus in totaal 30 skote + jou vooraf inskietskote. Bring n bietjie extra (geld en ammunisie) ingeval jy op die “Mystery Ghong” wil skiet.

Ons almal skiet met dieselfde ondersteuning/ruste, soos voorsien.

Die ghonge word op onbekende afstande geplaas en afstandmeters word nie toegelaat nie. Alle deelnemers moet die afstand skat. Almal wat deelneem gaan ‘n “Surprise Kovert” kry, miskien is jy die gelukkige een wat gehelp word.

Daar kan dalk n verandering of twee wees weens omstaandighede, ons sal almal verwettig voor die begin van die Ghong Skiet van die veraanderings.

So probeer ons almal 'n goeie kans gee om op gelyke voet deel te neem.

 

 1. Mystery Ghong

Die Mystry ghong gaan op n afstand 500+ meter wees, die inskrywings geld is R 100 per skoot (1) of R400 vir vyf (5) skote.

Die prys is 50% van die inbetaalde geld op die Mystery Ghong. BV as daar R 2000 inbetaal is dan is die prys R 1000. As daar meer as een wenner is (ghong raakgeskiet) dan word die prys gedeel

 

L.W.!!!

Die afstande op die ghongbaan sal wissel tussen 150m en 400m.

By elke baan sal ons die afstand grense vir daardie spesifieke baan aandui.

Bv. Baan 1: 150m tot 250m, Baan 2: 220 tot 350m, ens. Maak seker jy skryf betyds in aangesien plek beperk is. 

                                   

Sluitings datum Vrydag 8 November 2019 !!!                       

 

So 'n ghong skiet is baie pret. Die lekker van 'n ghong is dat jy dadelik weet of dit mis of raak is, sonder om eers na 'n teiken te gaan kyk. Kom geniet die dag by ons en bring van jou vriende saam om deel te neem aan die pret.

 

Oosrand tak voorsien pryse wat ELKEEN vanaf die tafel kom kies soos sy naam volgens die ranglys uitgelees word. Dus wen almal wat deelneem!

 

Aangesien hierdie skiet nogal baie tyd neem, sal ek ongelukkig 'n beperking op die aantal deelnemers moet plaas.

Ek gaan die aantal deelnemers waarskynlik beperk tot 200 vir die Ghong Skiet.

 

Ons werk maar op "first come, first served" basis.

 

Die inskrywings werk GLAD NIE op SMS of WhatsApp NIE.

 

Vir inskrywingsvorm, stuur asb. vir Charl 'n e-pos by: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Jou inskrywing en verwysing op inbetaling moet DUIDELIK gemerk wees vir die Ghong skiet met jou lid nommer, as volg:

Ghong 123456 (Lid nommer)

 

As ek nie jou bewys van inskrywing en verwysing van inbetaling op bank staat kry nie, is jy ongelukkig nie ingeskryf nie.

 

Groete en mooi dag vir elkeen,

Toni Da Matta 083 298 9196

Charl Annandale 081 379 0153

Pieter Claassens 083 289 8543

 

Attachments:
Download this file (Inskrywing vorm vir Ghong skiet-16 November 2019.pdf)Ghongskiet[Ghongskiet]49 kB

Tak Aktiwiteite

 • Skietaktiwiteite

  Takskietdae Ons tak skietdae word gehou op die Rooikraal-skietbaan. Hieronder is ‘n kaart en koordinate. Verwys asb. na die takkalender Read More
 • Ledevergaderings

  Ons lede soek ook na geleenthede waar hulle informeel kan kuier saam met ander jagters. Dis dan presies wat lede Read More
 • Opleiding

  Toegewyde Jagter, Toegewyde Sportskut en Baanoffisier opleiding word op 'n adhock basis aangebeid sodra daar behoefte is. Kontak asb. die Read More
 • Vleisverwerking

  Op 14 Oktober het Pieter, Johan Jansen en Hendrik de Beer die vleisverwerkingskursus aangebied aan sowat 25 belangstellendes. Vroegoggend, is Read More
 • 1

We have 40 guests and no members online